ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินประสิทธิภาพวิธีการตรวจหาเชื้อ MRSA โดยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ lipovitellin mannitol salt agar-oxacillin(LMS-OX) เปรียบเทียบกับวิธีการตรวจหา PBP 2a ของเชื้อ MRSA

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพวิธีการตรวจหาเชื้อ MRSA โดยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ lipovitellin mannitol salt agar-oxacillin(LMS-OX) เปรียบเทียบกับวิธีการตรวจหา PBP 2a ของเชื้อ MRSA
นักวิจัย : สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ . (2548). การประเมินประสิทธิภาพวิธีการตรวจหาเชื้อ MRSA โดยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ lipovitellin mannitol salt agar-oxacillin(LMS-OX) เปรียบเทียบกับวิธีการตรวจหา PBP 2a ของเชื้อ MRSA.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ . 2548. "การประเมินประสิทธิภาพวิธีการตรวจหาเชื้อ MRSA โดยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ lipovitellin mannitol salt agar-oxacillin(LMS-OX) เปรียบเทียบกับวิธีการตรวจหา PBP 2a ของเชื้อ MRSA".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ . "การประเมินประสิทธิภาพวิธีการตรวจหาเชื้อ MRSA โดยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ lipovitellin mannitol salt agar-oxacillin(LMS-OX) เปรียบเทียบกับวิธีการตรวจหา PBP 2a ของเชื้อ MRSA."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. Print.
สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ . การประเมินประสิทธิภาพวิธีการตรวจหาเชื้อ MRSA โดยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ lipovitellin mannitol salt agar-oxacillin(LMS-OX) เปรียบเทียบกับวิธีการตรวจหา PBP 2a ของเชื้อ MRSA. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2548.