ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ B.pseudomallei ในสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่นโดยวิธี ribotyping

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ B.pseudomallei ในสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่นโดยวิธี ribotyping
นักวิจัย : รศนา วงศ์รัตนชีวิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศนา วงศ์รัตนชีวิน . (2548). การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ B.pseudomallei ในสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่นโดยวิธี ribotyping.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รศนา วงศ์รัตนชีวิน . 2548. "การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ B.pseudomallei ในสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่นโดยวิธี ribotyping".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รศนา วงศ์รัตนชีวิน . "การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ B.pseudomallei ในสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่นโดยวิธี ribotyping."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. Print.
รศนา วงศ์รัตนชีวิน . การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ B.pseudomallei ในสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่นโดยวิธี ribotyping. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2548.