ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ต้านอักเสบของบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่ม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ต้านอักเสบของบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่ม
นักวิจัย : พิศมัย เหล่าภัทรเกษม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิศมัย เหล่าภัทรเกษม . (2546). ฤทธิ์ต้านอักเสบของบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่ม.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิศมัย เหล่าภัทรเกษม . 2546. "ฤทธิ์ต้านอักเสบของบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่ม".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิศมัย เหล่าภัทรเกษม . "ฤทธิ์ต้านอักเสบของบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่ม."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546. Print.
พิศมัย เหล่าภัทรเกษม . ฤทธิ์ต้านอักเสบของบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่ม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2546.