ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน
นักวิจัย : ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . (2548). การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . 2548. "การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . "การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. Print.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2548.