ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด
นักวิจัย : พัชรี แสนจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรี แสนจันทร์ . (2548). การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พัชรี แสนจันทร์ . 2548. "การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พัชรี แสนจันทร์ . "การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. Print.
พัชรี แสนจันทร์ . การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2548.