ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ : ตั๊กแตน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ : ตั๊กแตน
นักวิจัย : ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . (2549). การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ : ตั๊กแตน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . 2549. "การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ : ตั๊กแตน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . "การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ : ตั๊กแตน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549. Print.
ทัศนีย์ แจ่มจรรยา . การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ : ตั๊กแตน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2549.