ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอส์เมื่อกลับสู่บ้าน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอส์เมื่อกลับสู่บ้าน
นักวิจัย : วงศา เลาหศิริวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วงศา เลาหศิริวงศ์ . (2548). การศึกษาระบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอส์เมื่อกลับสู่บ้าน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วงศา เลาหศิริวงศ์ . 2548. "การศึกษาระบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอส์เมื่อกลับสู่บ้าน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วงศา เลาหศิริวงศ์ . "การศึกษาระบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอส์เมื่อกลับสู่บ้าน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. Print.
วงศา เลาหศิริวงศ์ . การศึกษาระบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอส์เมื่อกลับสู่บ้าน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2548.