ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างตัวแบบพยากรณ์อุทกภัยจากปริมาณน้ำของลุ่มแม่น้ำตาปีตอนล่าง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างตัวแบบพยากรณ์อุทกภัยจากปริมาณน้ำของลุ่มแม่น้ำตาปีตอนล่าง
นักวิจัย : จิตติมา ศีลประชาวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตติมา ศีลประชาวงศ์ . (2560). การสร้างตัวแบบพยากรณ์อุทกภัยจากปริมาณน้ำของลุ่มแม่น้ำตาปีตอนล่าง.
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
จิตติมา ศีลประชาวงศ์ . 2560. "การสร้างตัวแบบพยากรณ์อุทกภัยจากปริมาณน้ำของลุ่มแม่น้ำตาปีตอนล่าง".
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
จิตติมา ศีลประชาวงศ์ . "การสร้างตัวแบบพยากรณ์อุทกภัยจากปริมาณน้ำของลุ่มแม่น้ำตาปีตอนล่าง."
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2560. Print.
จิตติมา ศีลประชาวงศ์ . การสร้างตัวแบบพยากรณ์อุทกภัยจากปริมาณน้ำของลุ่มแม่น้ำตาปีตอนล่าง. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2560.