ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบหั่นหน่อไม้ไผ่กิมซุง โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบหั่นหน่อไม้ไผ่กิมซุง โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
นักวิจัย : คมกริชณ์ ศรีพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คมกริชณ์ ศรีพันธ์ . (2560). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบหั่นหน่อไม้ไผ่กิมซุง โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน.
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
คมกริชณ์ ศรีพันธ์ . 2560. "การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบหั่นหน่อไม้ไผ่กิมซุง โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน".
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
คมกริชณ์ ศรีพันธ์ . "การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบหั่นหน่อไม้ไผ่กิมซุง โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน."
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2560. Print.
คมกริชณ์ ศรีพันธ์ . การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบหั่นหน่อไม้ไผ่กิมซุง โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2560.