ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : ธัญลักษณ์ ใยทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธัญลักษณ์ ใยทอง . (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี.
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
ธัญลักษณ์ ใยทอง . 2560. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี".
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
ธัญลักษณ์ ใยทอง . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี."
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2560. Print.
ธัญลักษณ์ ใยทอง . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2560.