ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของ มรภ.สุราษฎร์ธานี ในการรับใช้สังคม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของ มรภ.สุราษฎร์ธานี ในการรับใช้สังคม
นักวิจัย : ณฐภัทร ถิรารางค์กูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณฐภัทร ถิรารางค์กูล . (2560). บทบาทของ มรภ.สุราษฎร์ธานี ในการรับใช้สังคม.
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
ณฐภัทร ถิรารางค์กูล . 2560. "บทบาทของ มรภ.สุราษฎร์ธานี ในการรับใช้สังคม".
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
ณฐภัทร ถิรารางค์กูล . "บทบาทของ มรภ.สุราษฎร์ธานี ในการรับใช้สังคม."
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2560. Print.
ณฐภัทร ถิรารางค์กูล . บทบาทของ มรภ.สุราษฎร์ธานี ในการรับใช้สังคม. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2560.