ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะทางสถิติของรังสีแสงอาทิตย์ของจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะทางสถิติของรังสีแสงอาทิตย์ของจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : รมณีย์ หวังดีธรรม , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , ชยันต์ บุญยรักษ์
คำค้น : ลักษณะทางสถิติ , รังสีแสงอาทิตย์ , จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/116
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
รมณีย์ หวังดีธรรม , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , ชยันต์ บุญยรักษ์ . (2538). ลักษณะทางสถิติของรังสีแสงอาทิตย์ของจังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รมณีย์ หวังดีธรรม , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , ชยันต์ บุญยรักษ์ . 2538. "ลักษณะทางสถิติของรังสีแสงอาทิตย์ของจังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รมณีย์ หวังดีธรรม , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , ชยันต์ บุญยรักษ์ . "ลักษณะทางสถิติของรังสีแสงอาทิตย์ของจังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
รมณีย์ หวังดีธรรม , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , ชยันต์ บุญยรักษ์ . ลักษณะทางสถิติของรังสีแสงอาทิตย์ของจังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.