ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดหนังผีไทยเพื่อให้เกิดกระแสนิยมและความเหมาะสมเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดหนังผีไทยเพื่อให้เกิดกระแสนิยมและความเหมาะสมเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพ
นักวิจัย : ระวิวรรณ นุชนาคา
คำค้น : ภาพยนตร์ -- การตลาด , ภาพยนตร์ไทย , ภาพยนตร์สยองขวัญ , Motion pictures -- Marketing , Motion pictures, Thai , Horror films
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52865
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดของหนังผีไทย เพื่อให้เกิดกระแสนิยม และ ความเหมาะสมเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทำการวิเคราะห์ข้อมูลสองส่วนด้วยกัน คือเก็บข้อมูลจากกรณีศึกษา หนังผีไทย 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 THREE อารมณ์ อาถรรพ์ อาฆาต เรื่องที่ 2 ชัดเตอร์ กดติดวิญญาณ และ เรื่องที่ 3 เดอะเลตเตอร์ เขียนเป็นส่งตาย วิเคราะห์แนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดของหนังผีไทยเพื่อให้เกิดกระแสนิยม และ วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมเชิงจรรยาบรรณ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนักประชาสัมพันธ์การตลาดของหนังผีไทย ทั้ง 3 เรื่อง ผู้ชมภาพยนตร์ สื่อมวลชน นักวิจารณ์ภาพยนตร นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการ และ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวม 26 คน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดของหนังผีไทยทั้ง 3 เรื่องเริ่มจากการทำให้เกิดกระแสความนิยม ด้วยการสร้างประเด็นกระตุ้นความน่าสะพรึงกลัวผ่านหนังสือพิมพ์เว็บไซต์ และ รายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม ต่อจากนั้นมีการสร้างสถานการณ์ในที่สาธารณะเพื่อสร้างกระแสให้สังคมเกิดความตื่นกลัวรวมถึง การดำเนินงานการส่งเสริมการตลาด ในด้านศึกษาความเหมาะสมเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่า การประชาสัมพันธ์การตลาดหนังผีควรคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและสังคมไทย ควรยึดหลัก การทำงานด้วยความจริงใจต่อหน้าที่ มีความพอดี ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่แทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชน เพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์

บรรณานุกรม :
ระวิวรรณ นุชนาคา . (2551). แนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดหนังผีไทยเพื่อให้เกิดกระแสนิยมและความเหมาะสมเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระวิวรรณ นุชนาคา . 2551. "แนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดหนังผีไทยเพื่อให้เกิดกระแสนิยมและความเหมาะสมเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระวิวรรณ นุชนาคา . "แนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดหนังผีไทยเพื่อให้เกิดกระแสนิยมและความเหมาะสมเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ระวิวรรณ นุชนาคา . แนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดหนังผีไทยเพื่อให้เกิดกระแสนิยมและความเหมาะสมเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.