ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพในการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำระยอง

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพในการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำระยอง
นักวิจัย : พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์
คำค้น : ศักยภาพในการให้น้ำ , ลุ่มน้ำระยอง , อุทกวิทยา , น้ำท่า
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อให้การจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำระยองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แบบจำลองเพื่อประเมินค่าน้ำท่ารายเดือนของลุ่มน้ำคลองใหญ่ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของลุ่มน้ำระยองจึงถูกพัฒนาขึ้น ข้อมูลน้ำฝนและน้ำท่ารายเดือนถูกรวบรวมและนำมาประยุกต์ใช้กับวิธีการ SCS-CN Methodology หลังจากการตรวจสอบและนำมาใช้กับลุ่มน้ำระยองพบว่า ปัจจุบันลุ่มน้ำระยองเอื้ออำนวยน้ำท่าให้กับลำธารปีละ 279.19 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 13.24 ของฝนที่ตกลงมาทั้งหมด

บรรณานุกรม :
พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ . (2553). ศักยภาพในการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำระยอง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ . 2553. "ศักยภาพในการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำระยอง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ . "ศักยภาพในการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำระยอง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2553. Print.
พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ . ศักยภาพในการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำระยอง. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2553.