ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงของฝนจากการเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำระยอง

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงของฝนจากการเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำระยอง
นักวิจัย : สำเริง ปานอุทัย , ชลดา อ่อนอาษา , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์
คำค้น : ปริมาณน้ำฝน , โรงงานอุตสาหกรรม , ลุ่มน้ำระยอง
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อให้การจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำระยองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินค่าน้ำท่ารายวัน ข้อมูลเฉลี่ยรายเดือนของปริมาณน้ำฝนและจำนวนวันที่ฝนตกในช่วงก่อน ระหว่างการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และในช่วงปัจจุบันได้ถูกรวบรวมและนำมาเปรียบเทียบหาความแตกต่าง ในทำนองเดียวกันข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวันจากพื้นที่ต่าง ๆ ของลุ่มน้ำระยองจำนวน 4 สถานีได้ถูกรวบรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 เพื่อศึกษาการกระจายตัวของฝนที่ตกในลุ่มน้ำระยอง ผลปรากฏว่า จากอดีตจวบจนปัจจุบันไม่มีความแตกต่างของปริมาณน้ำฝนรายเดือนและจำนวนวันที่ฝนตกลงมาในลุ่มน้ำระยอง ในทำนองเดียวกันก็พบว่า ในปัจจุบันฝนที่ตกลงมาในลุ่มน้ำระยองมีการกระจายตัวที่ค่อนข้างสม่ำเสมอทั้งลุ่มน้ำ

บรรณานุกรม :
สำเริง ปานอุทัย , ชลดา อ่อนอาษา , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ . (2553). การเปลี่ยนแปลงของฝนจากการเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำระยอง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
สำเริง ปานอุทัย , ชลดา อ่อนอาษา , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ . 2553. "การเปลี่ยนแปลงของฝนจากการเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำระยอง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
สำเริง ปานอุทัย , ชลดา อ่อนอาษา , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ . "การเปลี่ยนแปลงของฝนจากการเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำระยอง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2553. Print.
สำเริง ปานอุทัย , ชลดา อ่อนอาษา , พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล , นิทัศน์ นุ่นสง , พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ . การเปลี่ยนแปลงของฝนจากการเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำระยอง. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2553.