ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบของป่าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบของป่าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย
นักวิจัย : สำเริง ปานอุทัย , อาทร บุญเสนอ , พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์ , โสภา ศิริไพพรรณ , พันธ์ศักดิ์ วงศ์สูง , สุวัฒน์ จันทิวงศ์ , สุภาพ ปารมี , นฤมล นุชเปลี่ยน , สุกันฑ์ พึ่งกุล
คำค้น : ค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบ , ป่าเต็งรัง , ป่าเบญจพรรณ , ป่าดิบเขา , ป่าดิบแล้ง , ป่าดิบชื้น
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำเริง ปานอุทัย , อาทร บุญเสนอ , พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์ , โสภา ศิริไพพรรณ , พันธ์ศักดิ์ วงศ์สูง , สุวัฒน์ จันทิวงศ์ , สุภาพ ปารมี , นฤมล นุชเปลี่ยน , สุกันฑ์ พึ่งกุล . (2552). การประเมินค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบของป่าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
สำเริง ปานอุทัย , อาทร บุญเสนอ , พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์ , โสภา ศิริไพพรรณ , พันธ์ศักดิ์ วงศ์สูง , สุวัฒน์ จันทิวงศ์ , สุภาพ ปารมี , นฤมล นุชเปลี่ยน , สุกันฑ์ พึ่งกุล . 2552. "การประเมินค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบของป่าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
สำเริง ปานอุทัย , อาทร บุญเสนอ , พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์ , โสภา ศิริไพพรรณ , พันธ์ศักดิ์ วงศ์สูง , สุวัฒน์ จันทิวงศ์ , สุภาพ ปารมี , นฤมล นุชเปลี่ยน , สุกันฑ์ พึ่งกุล . "การประเมินค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบของป่าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552. Print.
สำเริง ปานอุทัย , อาทร บุญเสนอ , พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์ , โสภา ศิริไพพรรณ , พันธ์ศักดิ์ วงศ์สูง , สุวัฒน์ จันทิวงศ์ , สุภาพ ปารมี , นฤมล นุชเปลี่ยน , สุกันฑ์ พึ่งกุล . การประเมินค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบของป่าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2552.