ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาประเมินผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพอนามัยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาประเมินผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพอนามัยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นักวิจัย : อรพรรณ์ เมธาดิลกกุลlชาติชาย ตรีวิมลlอังคณา สารีสถิตย์พงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่จะขยายตัวและเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มอายุเดียวกันในชนบท มีการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและประเภทของโรค

บรรณานุกรม :
อรพรรณ์ เมธาดิลกกุลlชาติชาย ตรีวิมลlอังคณา สารีสถิตย์พงษ์ . (2538). โครงการศึกษาประเมินผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพอนามัยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ.
อรพรรณ์ เมธาดิลกกุลlชาติชาย ตรีวิมลlอังคณา สารีสถิตย์พงษ์ . 2538. "โครงการศึกษาประเมินผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพอนามัยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ.
อรพรรณ์ เมธาดิลกกุลlชาติชาย ตรีวิมลlอังคณา สารีสถิตย์พงษ์ . "โครงการศึกษาประเมินผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพอนามัยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ, 2538. Print.
อรพรรณ์ เมธาดิลกกุลlชาติชาย ตรีวิมลlอังคณา สารีสถิตย์พงษ์ . โครงการศึกษาประเมินผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพอนามัยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ; 2538.