ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีปรับปรุงการฝังรูปในรหัสคิวอาร์โค้ด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีปรับปรุงการฝังรูปในรหัสคิวอาร์โค้ด
นักวิจัย : ชานน สกาว์วัฒนานนท์
คำค้น : QR codes , คิวอาร์โคด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สาธิต วงศ์ประทีป
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52768
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการเพิ่มขนาดของรูปที่ฝังบน QR Code ซึ่งวิธีการฝังรูปแบบปกติถ้ารูปภาพที่ฝังมีขนาดใหญ่กว่าความสามารถกู้คืนข้อมูลหรือเปอร์เซนต์ Error Correction สัญลักษณ์ QR Code จะไม่สามารถอ่านได้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะปรับปรุงการเข้ารหัสในส่วน Pad Character และการปรับความเข้มของแสง เพื่อหารูปภาพที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถฝังบนสัญลักษณ์ QR Code เพื่อใช้ในการระบุตัวตน โดยเมื่อทำการเข้ารหัสแบบที่เสนอใหม่นี้แล้ว เครื่องอ่านสัญลักษณ์ QR Code ทั่วไปจะสามารถอ่านได้ โดยผลการทดลองได้เปรียบเทียบกับ งานวิจัยอื่นที่มีการฝังรูป พบว่าการฝังรูปบนสัญลักษณ์ QR Code ที่มีการเปลี่ยนแปลงบิตจะสามารถฝังรูปได้ขนาดที่ใหญ่กว่าในระดับทุกระดับ Error Correction

บรรณานุกรม :
ชานน สกาว์วัฒนานนท์ . (2556). วิธีปรับปรุงการฝังรูปในรหัสคิวอาร์โค้ด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชานน สกาว์วัฒนานนท์ . 2556. "วิธีปรับปรุงการฝังรูปในรหัสคิวอาร์โค้ด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชานน สกาว์วัฒนานนท์ . "วิธีปรับปรุงการฝังรูปในรหัสคิวอาร์โค้ด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ชานน สกาว์วัฒนานนท์ . วิธีปรับปรุงการฝังรูปในรหัสคิวอาร์โค้ด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.