ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนากลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนากลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย
นักวิจัย : กนกพร ภาคีฉาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกพร ภาคีฉาย . (2556). แนวทางการพัฒนากลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
กนกพร ภาคีฉาย . 2556. "แนวทางการพัฒนากลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
กนกพร ภาคีฉาย . "แนวทางการพัฒนากลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2556. Print.
กนกพร ภาคีฉาย . แนวทางการพัฒนากลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2556.