ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของคำอธิบายรายวิชา ระหว่างทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบเบย์และโครงข่ายประสาทเทียม กรณีศึกษา คำอธิบายรายวิชาสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของคำอธิบายรายวิชา ระหว่างทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบเบย์และโครงข่ายประสาทเทียม กรณีศึกษา คำอธิบายรายวิชาสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : วันเพ็ญ ผลิศร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันเพ็ญ ผลิศร . (2558). การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของคำอธิบายรายวิชา ระหว่างทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบเบย์และโครงข่ายประสาทเทียม กรณีศึกษา คำอธิบายรายวิชาสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
วันเพ็ญ ผลิศร . 2558. "การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของคำอธิบายรายวิชา ระหว่างทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบเบย์และโครงข่ายประสาทเทียม กรณีศึกษา คำอธิบายรายวิชาสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
วันเพ็ญ ผลิศร . "การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของคำอธิบายรายวิชา ระหว่างทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบเบย์และโครงข่ายประสาทเทียม กรณีศึกษา คำอธิบายรายวิชาสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2558. Print.
วันเพ็ญ ผลิศร . การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของคำอธิบายรายวิชา ระหว่างทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบเบย์และโครงข่ายประสาทเทียม กรณีศึกษา คำอธิบายรายวิชาสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2558.