ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบตรวจข้อสอบต้นทุนต่ำ โดยประยุกต์ใช้เครื่องกวาดตรวจ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบตรวจข้อสอบต้นทุนต่ำ โดยประยุกต์ใช้เครื่องกวาดตรวจ
นักวิจัย : วันเพ็ญ ผลิศร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันเพ็ญ ผลิศร . (2555). การออกแบบระบบตรวจข้อสอบต้นทุนต่ำ โดยประยุกต์ใช้เครื่องกวาดตรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
วันเพ็ญ ผลิศร . 2555. "การออกแบบระบบตรวจข้อสอบต้นทุนต่ำ โดยประยุกต์ใช้เครื่องกวาดตรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
วันเพ็ญ ผลิศร . "การออกแบบระบบตรวจข้อสอบต้นทุนต่ำ โดยประยุกต์ใช้เครื่องกวาดตรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2555. Print.
วันเพ็ญ ผลิศร . การออกแบบระบบตรวจข้อสอบต้นทุนต่ำ โดยประยุกต์ใช้เครื่องกวาดตรวจ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2555.