ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชก๋งโดยการผลิตไม้กวาดดอกหย้าของชุมชนบ้านห้วยได่ป่า ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชก๋งโดยการผลิตไม้กวาดดอกหย้าของชุมชนบ้านห้วยได่ป่า ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : สุรินทร์ มหาวรรณ์ , สมพงษ์ บุญเลิศ , กันทนา แก้วศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรินทร์ มหาวรรณ์ , สมพงษ์ บุญเลิศ , กันทนา แก้วศรี . (2552). การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชก๋งโดยการผลิตไม้กวาดดอกหย้าของชุมชนบ้านห้วยได่ป่า ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.
สุรินทร์ มหาวรรณ์ , สมพงษ์ บุญเลิศ , กันทนา แก้วศรี . 2552. "การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชก๋งโดยการผลิตไม้กวาดดอกหย้าของชุมชนบ้านห้วยได่ป่า ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.
สุรินทร์ มหาวรรณ์ , สมพงษ์ บุญเลิศ , กันทนา แก้วศรี . "การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชก๋งโดยการผลิตไม้กวาดดอกหย้าของชุมชนบ้านห้วยได่ป่า ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, 2552. Print.
สุรินทร์ มหาวรรณ์ , สมพงษ์ บุญเลิศ , กันทนา แก้วศรี . การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชก๋งโดยการผลิตไม้กวาดดอกหย้าของชุมชนบ้านห้วยได่ป่า ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. แม่ฮ่องสอน : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน; 2552.