ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อนำสารสกัดข้าวหมักไทยไปใช้ประโยชน์ในภาวะอ้วน : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ผลและกลไกต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ไขมัน และความเป็นพิษของสกัดข้าวจากข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381
นักวิจัย : ผศ.แคทรียา สุทธานุช
คำค้น : ข้าวก่ำ
หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :