ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการพัฒนาระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ในสถานการณ์การเปิดเขตการค้าเสรี กรณีศึกษา: โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตและการจัดการข้าว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการพัฒนาระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ในสถานการณ์การเปิดเขตการค้าเสรี กรณีศึกษา: โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตและการจัดการข้าว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ
นักวิจัย : ปณิตา สาธุธรรม , ณัฐพล ขานหมัด , ยาไพร สาธุธรรม
คำค้น : การผลิตข้าว , เขตการค้าเสรี
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://www.alro.go.th/research_plan/ewt_news.php?nid=365&filename=index
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปณิตา สาธุธรรม , ณัฐพล ขานหมัด , ยาไพร สาธุธรรม . (2555). การศึกษากระบวนการพัฒนาระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ในสถานการณ์การเปิดเขตการค้าเสรี กรณีศึกษา: โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตและการจัดการข้าว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน .
ปณิตา สาธุธรรม , ณัฐพล ขานหมัด , ยาไพร สาธุธรรม . 2555. "การศึกษากระบวนการพัฒนาระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ในสถานการณ์การเปิดเขตการค้าเสรี กรณีศึกษา: โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตและการจัดการข้าว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน .
ปณิตา สาธุธรรม , ณัฐพล ขานหมัด , ยาไพร สาธุธรรม . "การศึกษากระบวนการพัฒนาระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ในสถานการณ์การเปิดเขตการค้าเสรี กรณีศึกษา: โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตและการจัดการข้าว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน , 2555. Print.
ปณิตา สาธุธรรม , ณัฐพล ขานหมัด , ยาไพร สาธุธรรม . การศึกษากระบวนการพัฒนาระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ในสถานการณ์การเปิดเขตการค้าเสรี กรณีศึกษา: โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตและการจัดการข้าว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน ; 2555.