ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์แบบผง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์แบบผง
นักวิจัย : จามรี อมรโกศลพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จามรี อมรโกศลพันธ์ . (2559). การสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์แบบผง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
จามรี อมรโกศลพันธ์ . 2559. "การสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์แบบผง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
จามรี อมรโกศลพันธ์ . "การสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์แบบผง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
จามรี อมรโกศลพันธ์ . การสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์แบบผง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.