ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของปฐมวัยและประถมศึกษาที่ผ่านการเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กรณีศึกษาเครือข่าย มศว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของปฐมวัยและประถมศึกษาที่ผ่านการเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กรณีศึกษาเครือข่าย มศว
นักวิจัย : จรรยา ดาสา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรรยา ดาสา . (2559). การประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของปฐมวัยและประถมศึกษาที่ผ่านการเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กรณีศึกษาเครือข่าย มศว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
จรรยา ดาสา . 2559. "การประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของปฐมวัยและประถมศึกษาที่ผ่านการเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กรณีศึกษาเครือข่าย มศว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
จรรยา ดาสา . "การประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของปฐมวัยและประถมศึกษาที่ผ่านการเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กรณีศึกษาเครือข่าย มศว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
จรรยา ดาสา . การประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของปฐมวัยและประถมศึกษาที่ผ่านการเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กรณีศึกษาเครือข่าย มศว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.