ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินและการเก็บกักคาร์บอนในสวนยางพารา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินและการเก็บกักคาร์บอนในสวนยางพารา
นักวิจัย : พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ . (2559). ประสิทธิภาพการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินและการเก็บกักคาร์บอนในสวนยางพารา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ . 2559. "ประสิทธิภาพการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินและการเก็บกักคาร์บอนในสวนยางพารา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ . "ประสิทธิภาพการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินและการเก็บกักคาร์บอนในสวนยางพารา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ . ประสิทธิภาพการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินและการเก็บกักคาร์บอนในสวนยางพารา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.