ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเมินศักยภาพการเก็บกักและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเมินศักยภาพการเก็บกักและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
นักวิจัย : พงษ์เทพ หาญพัฒนกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์เทพ หาญพัฒนกิจ . (2559). ประเมินศักยภาพการเก็บกักและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พงษ์เทพ หาญพัฒนกิจ . 2559. "ประเมินศักยภาพการเก็บกักและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พงษ์เทพ หาญพัฒนกิจ . "ประเมินศักยภาพการเก็บกักและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
พงษ์เทพ หาญพัฒนกิจ . ประเมินศักยภาพการเก็บกักและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.