ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูประถมศึกษาตามแนวคิดทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทสังคมไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูประถมศึกษาตามแนวคิดทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทสังคมไทย
นักวิจัย : ดวงใจ สีเขียว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงใจ สีเขียว . (2559). การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูประถมศึกษาตามแนวคิดทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทสังคมไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดวงใจ สีเขียว . 2559. "การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูประถมศึกษาตามแนวคิดทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทสังคมไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดวงใจ สีเขียว . "การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูประถมศึกษาตามแนวคิดทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทสังคมไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
ดวงใจ สีเขียว . การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูประถมศึกษาตามแนวคิดทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.