ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการสกัดแยกธาตุหายากจากแร่โมนาไซด์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการสกัดแยกธาตุหายากจากแร่โมนาไซด์
นักวิจัย : อัญชลี สุวรรณมณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชลี สุวรรณมณี . (2559). การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการสกัดแยกธาตุหายากจากแร่โมนาไซด์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อัญชลี สุวรรณมณี . 2559. "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการสกัดแยกธาตุหายากจากแร่โมนาไซด์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อัญชลี สุวรรณมณี . "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการสกัดแยกธาตุหายากจากแร่โมนาไซด์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
อัญชลี สุวรรณมณี . การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการสกัดแยกธาตุหายากจากแร่โมนาไซด์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.