ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรร้านยาเดี่ยวในการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรร้านยาเดี่ยวในการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นักวิจัย : ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล . (2559). กลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรร้านยาเดี่ยวในการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล . 2559. "กลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรร้านยาเดี่ยวในการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล . "กลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรร้านยาเดี่ยวในการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
ปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล . กลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรร้านยาเดี่ยวในการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.