ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ตามบริบทครอบครัวของวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดนครนายก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ตามบริบทครอบครัวของวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดนครนายก
นักวิจัย : ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล . (2559). ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ตามบริบทครอบครัวของวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดนครนายก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล . 2559. "ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ตามบริบทครอบครัวของวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดนครนายก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล . "ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ตามบริบทครอบครัวของวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดนครนายก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล . ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ตามบริบทครอบครัวของวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.