ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดชีพจรที่ปลายนิ้วด้วยวิธีการโฟโตพลิธีสโมแกรมบนแอนด์ดรอยด์แพลตฟอร์ม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดชีพจรที่ปลายนิ้วด้วยวิธีการโฟโตพลิธีสโมแกรมบนแอนด์ดรอยด์แพลตฟอร์ม
นักวิจัย : ศศิวิมล สุขพัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศศิวิมล สุขพัฒน์ . (2559). การวัดชีพจรที่ปลายนิ้วด้วยวิธีการโฟโตพลิธีสโมแกรมบนแอนด์ดรอยด์แพลตฟอร์ม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศศิวิมล สุขพัฒน์ . 2559. "การวัดชีพจรที่ปลายนิ้วด้วยวิธีการโฟโตพลิธีสโมแกรมบนแอนด์ดรอยด์แพลตฟอร์ม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศศิวิมล สุขพัฒน์ . "การวัดชีพจรที่ปลายนิ้วด้วยวิธีการโฟโตพลิธีสโมแกรมบนแอนด์ดรอยด์แพลตฟอร์ม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
ศศิวิมล สุขพัฒน์ . การวัดชีพจรที่ปลายนิ้วด้วยวิธีการโฟโตพลิธีสโมแกรมบนแอนด์ดรอยด์แพลตฟอร์ม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.