ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของระดับ serum procalcitonin กับอัตราการตาย ในผู้ป่วย SIR & sepsis

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของระดับ serum procalcitonin กับอัตราการตาย ในผู้ป่วย SIR & sepsis
นักวิจัย : สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา . (2559). ความสัมพันธ์ของระดับ serum procalcitonin กับอัตราการตาย ในผู้ป่วย SIR & sepsis.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา . 2559. "ความสัมพันธ์ของระดับ serum procalcitonin กับอัตราการตาย ในผู้ป่วย SIR & sepsis".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา . "ความสัมพันธ์ของระดับ serum procalcitonin กับอัตราการตาย ในผู้ป่วย SIR & sepsis."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา . ความสัมพันธ์ของระดับ serum procalcitonin กับอัตราการตาย ในผู้ป่วย SIR & sepsis. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.