ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์บัยชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปี 2558

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์บัยชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปี 2558
นักวิจัย : พลพัธน์ โคตรจรัส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พลพัธน์ โคตรจรัส . (2559). การวิเคราะห์บัยชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปี 2558.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พลพัธน์ โคตรจรัส . 2559. "การวิเคราะห์บัยชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปี 2558".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พลพัธน์ โคตรจรัส . "การวิเคราะห์บัยชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปี 2558."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
พลพัธน์ โคตรจรัส . การวิเคราะห์บัยชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปี 2558. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.