ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้ตารางเก้าช่องในเด็กที่มีภาวะอ้วนต่อขนาดร่างกาย (อายุระหว่าง 10-12 ปี) ในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้ตารางเก้าช่องในเด็กที่มีภาวะอ้วนต่อขนาดร่างกาย (อายุระหว่าง 10-12 ปี) ในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
นักวิจัย : ฐาปนี เริงฤทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐาปนี เริงฤทธิ์ . (2559). การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้ตารางเก้าช่องในเด็กที่มีภาวะอ้วนต่อขนาดร่างกาย (อายุระหว่าง 10-12 ปี) ในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ฐาปนี เริงฤทธิ์ . 2559. "การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้ตารางเก้าช่องในเด็กที่มีภาวะอ้วนต่อขนาดร่างกาย (อายุระหว่าง 10-12 ปี) ในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ฐาปนี เริงฤทธิ์ . "การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้ตารางเก้าช่องในเด็กที่มีภาวะอ้วนต่อขนาดร่างกาย (อายุระหว่าง 10-12 ปี) ในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
ฐาปนี เริงฤทธิ์ . การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้ตารางเก้าช่องในเด็กที่มีภาวะอ้วนต่อขนาดร่างกาย (อายุระหว่าง 10-12 ปี) ในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.