ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสมการแอลโลเมตรีเพื่อศึกษาศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในป่าเต็งรัง จังหวัดราชบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสมการแอลโลเมตรีเพื่อศึกษาศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในป่าเต็งรัง จังหวัดราชบุรี
นักวิจัย : พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ . (2559). การพัฒนาสมการแอลโลเมตรีเพื่อศึกษาศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในป่าเต็งรัง จังหวัดราชบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ . 2559. "การพัฒนาสมการแอลโลเมตรีเพื่อศึกษาศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในป่าเต็งรัง จังหวัดราชบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ . "การพัฒนาสมการแอลโลเมตรีเพื่อศึกษาศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในป่าเต็งรัง จังหวัดราชบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ . การพัฒนาสมการแอลโลเมตรีเพื่อศึกษาศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในป่าเต็งรัง จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.