ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเข้มคาร์บอนและน้ำจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเข้มคาร์บอนและน้ำจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
นักวิจัย : อัญชลี สุวรรณมณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชลี สุวรรณมณี . (2558). การศึกษาความเข้มคาร์บอนและน้ำจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อัญชลี สุวรรณมณี . 2558. "การศึกษาความเข้มคาร์บอนและน้ำจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อัญชลี สุวรรณมณี . "การศึกษาความเข้มคาร์บอนและน้ำจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
อัญชลี สุวรรณมณี . การศึกษาความเข้มคาร์บอนและน้ำจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.