ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นักวิจัย : ดวงใจ สีเขียว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงใจ สีเขียว . (2558). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดวงใจ สีเขียว . 2558. "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดวงใจ สีเขียว . "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
ดวงใจ สีเขียว . การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.