ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ECE สูตร 1 ในระบบการปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครนายก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ECE สูตร 1 ในระบบการปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครนายก
นักวิจัย : กฤติญา แสงภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤติญา แสงภักดี . (2558). การศึกษาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ECE สูตร 1 ในระบบการปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครนายก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กฤติญา แสงภักดี . 2558. "การศึกษาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ECE สูตร 1 ในระบบการปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครนายก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กฤติญา แสงภักดี . "การศึกษาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ECE สูตร 1 ในระบบการปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครนายก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
กฤติญา แสงภักดี . การศึกษาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ECE สูตร 1 ในระบบการปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.