ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ: กรณีศึกษารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ: กรณีศึกษารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
นักวิจัย : พลพัธน์ โคตรจรัส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พลพัธน์ โคตรจรัส . (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ: กรณีศึกษารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พลพัธน์ โคตรจรัส . 2558. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ: กรณีศึกษารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พลพัธน์ โคตรจรัส . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ: กรณีศึกษารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
พลพัธน์ โคตรจรัส . ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ: กรณีศึกษารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.