ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความเข้าใจและการรับรู้ความสามารถแห่งตนด้านการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความเข้าใจและการรับรู้ความสามารถแห่งตนด้านการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : พินิจ ขำวงษ์ , รศ.ณสรรค์ ผลโภค , อ.จรรยา ดาสา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พินิจ ขำวงษ์ , รศ.ณสรรค์ ผลโภค , อ.จรรยา ดาสา . (2558). การพัฒนาความเข้าใจและการรับรู้ความสามารถแห่งตนด้านการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พินิจ ขำวงษ์ , รศ.ณสรรค์ ผลโภค , อ.จรรยา ดาสา . 2558. "การพัฒนาความเข้าใจและการรับรู้ความสามารถแห่งตนด้านการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พินิจ ขำวงษ์ , รศ.ณสรรค์ ผลโภค , อ.จรรยา ดาสา . "การพัฒนาความเข้าใจและการรับรู้ความสามารถแห่งตนด้านการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
พินิจ ขำวงษ์ , รศ.ณสรรค์ ผลโภค , อ.จรรยา ดาสา . การพัฒนาความเข้าใจและการรับรู้ความสามารถแห่งตนด้านการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.