ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
นักวิจัย : ดวงใจ สีเขียว , อ.เกศินี ครุณสวัสดิ์ , อ.สุณิสา สุมิรัตนะ , อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงใจ สีเขียว , อ.เกศินี ครุณสวัสดิ์ , อ.สุณิสา สุมิรัตนะ , อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข . (2558). การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดวงใจ สีเขียว , อ.เกศินี ครุณสวัสดิ์ , อ.สุณิสา สุมิรัตนะ , อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข . 2558. "การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดวงใจ สีเขียว , อ.เกศินี ครุณสวัสดิ์ , อ.สุณิสา สุมิรัตนะ , อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข . "การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
ดวงใจ สีเขียว , อ.เกศินี ครุณสวัสดิ์ , อ.สุณิสา สุมิรัตนะ , อ.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข . การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.