ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ของแมลงปอบ้าน วงศ์ Libellulidae ในเขตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ของแมลงปอบ้าน วงศ์ Libellulidae ในเขตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก
นักวิจัย : กฤติญา แสงภักดี , ผศ.อรินทม์ งามนิยม , อ.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ , อ.ศิรินภา ศิริยันต์ , อัญชัญ ตันฑเทพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤติญา แสงภักดี , ผศ.อรินทม์ งามนิยม , อ.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ , อ.ศิรินภา ศิริยันต์ , อัญชัญ ตันฑเทพ . (2558). การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ของแมลงปอบ้าน วงศ์ Libellulidae ในเขตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กฤติญา แสงภักดี , ผศ.อรินทม์ งามนิยม , อ.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ , อ.ศิรินภา ศิริยันต์ , อัญชัญ ตันฑเทพ . 2558. "การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ของแมลงปอบ้าน วงศ์ Libellulidae ในเขตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กฤติญา แสงภักดี , ผศ.อรินทม์ งามนิยม , อ.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ , อ.ศิรินภา ศิริยันต์ , อัญชัญ ตันฑเทพ . "การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ของแมลงปอบ้าน วงศ์ Libellulidae ในเขตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
กฤติญา แสงภักดี , ผศ.อรินทม์ งามนิยม , อ.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ , อ.ศิรินภา ศิริยันต์ , อัญชัญ ตันฑเทพ . การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ของแมลงปอบ้าน วงศ์ Libellulidae ในเขตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.