ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารสกัดจากพืช ร่วมกับผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติในการป้องกันกำจัดไรขาวพริก Polyphagotarsonemus latus (Banks)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารสกัดจากพืช ร่วมกับผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติในการป้องกันกำจัดไรขาวพริก Polyphagotarsonemus latus (Banks)
นักวิจัย : ศิรินภา ศิริยันต์ , อ.กัญจน์ ศิลปประสิทธิ์ , กฤติญา แสงภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิรินภา ศิริยันต์ , อ.กัญจน์ ศิลปประสิทธิ์ , กฤติญา แสงภักดี . (2558). การใช้สารสกัดจากพืช ร่วมกับผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติในการป้องกันกำจัดไรขาวพริก Polyphagotarsonemus latus (Banks).
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศิรินภา ศิริยันต์ , อ.กัญจน์ ศิลปประสิทธิ์ , กฤติญา แสงภักดี . 2558. "การใช้สารสกัดจากพืช ร่วมกับผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติในการป้องกันกำจัดไรขาวพริก Polyphagotarsonemus latus (Banks)".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศิรินภา ศิริยันต์ , อ.กัญจน์ ศิลปประสิทธิ์ , กฤติญา แสงภักดี . "การใช้สารสกัดจากพืช ร่วมกับผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติในการป้องกันกำจัดไรขาวพริก Polyphagotarsonemus latus (Banks)."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
ศิรินภา ศิริยันต์ , อ.กัญจน์ ศิลปประสิทธิ์ , กฤติญา แสงภักดี . การใช้สารสกัดจากพืช ร่วมกับผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติในการป้องกันกำจัดไรขาวพริก Polyphagotarsonemus latus (Banks). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.