ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้วัตถุสัญญลักษณ์บนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้วัตถุสัญญลักษณ์บนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน
นักวิจัย : ศศิวิมล สุขพัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศศิวิมล สุขพัฒน์ . (2557). การประยุกต์ใช้วัตถุสัญญลักษณ์บนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศศิวิมล สุขพัฒน์ . 2557. "การประยุกต์ใช้วัตถุสัญญลักษณ์บนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศศิวิมล สุขพัฒน์ . "การประยุกต์ใช้วัตถุสัญญลักษณ์บนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557. Print.
ศศิวิมล สุขพัฒน์ . การประยุกต์ใช้วัตถุสัญญลักษณ์บนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.