ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โมเดลการพยากรณ์ระดับเกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โมเดลการพยากรณ์ระดับเกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
นักวิจัย : ภัทราวุฒิ แสงศิริ , ศิรินญา ชาญตะกั่ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทราวุฒิ แสงศิริ , ศิรินญา ชาญตะกั่ว . (2558). โมเดลการพยากรณ์ระดับเกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
ภัทราวุฒิ แสงศิริ , ศิรินญา ชาญตะกั่ว . 2558. "โมเดลการพยากรณ์ระดับเกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
ภัทราวุฒิ แสงศิริ , ศิรินญา ชาญตะกั่ว . "โมเดลการพยากรณ์ระดับเกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, 2558. Print.
ภัทราวุฒิ แสงศิริ , ศิรินญา ชาญตะกั่ว . โมเดลการพยากรณ์ระดับเกรดเฉลี่ยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ; 2558.