ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : นิวัตต์ น้อยมณี , เสานีย์เลวัลย์ , กาญจนี ยืนยง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิวัตต์ น้อยมณี , เสานีย์เลวัลย์ , กาญจนี ยืนยง . (2558). การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
นิวัตต์ น้อยมณี , เสานีย์เลวัลย์ , กาญจนี ยืนยง . 2558. "การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
นิวัตต์ น้อยมณี , เสานีย์เลวัลย์ , กาญจนี ยืนยง . "การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, 2558. Print.
นิวัตต์ น้อยมณี , เสานีย์เลวัลย์ , กาญจนี ยืนยง . การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ; 2558.