ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระโขนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระโขนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
นักวิจัย : นิวัตต์ น้อยมณี , เยาวรัตนา พรรษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิวัตต์ น้อยมณี , เยาวรัตนา พรรษา . (2558). การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระโขนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
นิวัตต์ น้อยมณี , เยาวรัตนา พรรษา . 2558. "การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระโขนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
นิวัตต์ น้อยมณี , เยาวรัตนา พรรษา . "การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระโขนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, 2558. Print.
นิวัตต์ น้อยมณี , เยาวรัตนา พรรษา . การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระโขนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ; 2558.