ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายบุคลากร ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนส่งและความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายบุคลากร ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนส่งและความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : วัลลภ นิมมานนท์ , พชรพล คุ้มจั่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัลลภ นิมมานนท์ , พชรพล คุ้มจั่น . (2558). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายบุคลากร ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนส่งและความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
วัลลภ นิมมานนท์ , พชรพล คุ้มจั่น . 2558. "ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายบุคลากร ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนส่งและความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
วัลลภ นิมมานนท์ , พชรพล คุ้มจั่น . "ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายบุคลากร ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนส่งและความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, 2558. Print.
วัลลภ นิมมานนท์ , พชรพล คุ้มจั่น . ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายบุคลากร ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนส่งและความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ; 2558.